EKIS infosüsteem
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Akt/Teatis
Kirjavahetus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Koostööleping
Käskkiri/Korraldus
Litsentsileping
Majandusleping
Materiaalse vastutuse leping
Praktikaleping
Protokoll
    Otsus
Sihtfinantseerimise leping
Stažeerimise leping
Toetuse/stipendiumileping
Tööleping/töölepingu lisa
Töövõtu-/Käsundusleping
Üüri- /Rendileping
Dokumendiotsingul:
  1. vajutage otsitavale dokumendiliigile
  2. valige vajalikud kriteeriumid
  3. vajutage klahvile Otsi.
Vajutades "Otsi", kriteeriumeid täitmata avaneb nimekiri kõikidest valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).
Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.
Dokumente on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.

  www.webware.ee
Sisene EKIS infosüsteemi