Hoolekogu

Kinnitatud Põlva Vallavalitsuse 09.12.2021.a korraldusega nr 1-3/38

Põlva Roosi Kooli hoolekogu koosseis:

Moonika Filatov - Hoolekogu esimees, kooli õpilaste vanemate esindaja moonika_666@yahoo.com  Tel. 37253403001

Janek Ojaots - kooli õpilaste vanemate esindaja

Karin Simso - kooli õpilaste vanemate esindaja

Margit Leppund - kooli õpilaste vanemate esindaja

Allan Aron - lasteaialaste vanemate esindaja

Katrin Sing - õppenõukogu esindaja

Anne Noorem - õpetajate esindaja

Anne Nook - Põlva Vallavolikogu esindaja