Hoolekogu

Kinnitatud Põlva Vallavalitsuse 07.10.2020.a korraldusega nr 2-3/502. 

Põlva Roosi Kooli hoolekogu koosseis:

Janek Ojaots - kooli õpilaste vanemate esindaja

Monika Filatov - kooli õpilaste vanemate esindaja

Karin Simso - kooli õpilaste vanemate esindaja

Margit Leppund - kooli õpilaste vanemate esindaja

Allan Aron - lasteaialaste vanemate esindaja

Katrin Sing - õppenõukogu esindajaAnne Noorem - õpetajate esindaja

Kairit Numa - Põlva Vallavolikogu esindaja