Hoolekogu

                                                                                                                                    Põlva Vallavalitsuse 18.10.2022.a

                                                                                                                                    korralduse nr 2-3/471 "Põlva valla üldhariduskoolide,

                                                                                                                                    koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide

                                                                                                                                    hoolekogude koosseisude kinnitamine"

                                                                                                                                                                                         Lisa 9

 Põlva Roosi Kooli hoolekogu koosseis

Margit Leppund vanemate esindaja

Allan Aron vanemate esindaja

Karin Rulli vanemate esindaja

Janek Ojaots vanemate esindaja

Kadri Tigas lasteaiarühma vanemate esindaja

Katrin Sing õppenõukogu esindaja

Anne Noorem õpetajate esindaja

Anne Nook Põlva Vallavolikogu esindaja