Õpilaskodu

Õpilaste vastuvõtmine riiklikult toetatud kohale

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on riiklikult toetavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise tingimuseks elukohajärgse vallavalitsuse taotlus.

Kui õpilane vajab õpilaskodu kohta mitme õppeaasta vältel, siis esitab omavalitsus õppeaasta alguses vastava sisuga taotluse kooli direktorile.