Õppetöö

Õppeainetest on meie tunniplaanis emakeel, matemaatika, toimetulekuõpe, tööõpetus, muusika, kehaline kasvatus, kunst ja käeline tegevus. Õpilastel on võimalus osaleda savitöös ja kunstiteraapias õpetaja Mart Vesteri ja Merle Põlluveere käe all. Kord kuus käiakse Tilsi Põhikoolis puutööd tegemas. Koolis on ka suurepäraste võimalustega spordisaal.
Kahel õhtul ootab õpilasi tervisliku liikumise ring ning ühel õhtul Põlva Spordikooli ujula.

Koolis töötab logopeed, kellel on kasutada hulk vahendeid, sealhulgas ka alternatiivse suhtlemise vahendid. Lapse igakülgsele arengule aitab kaasa liikumisterapeut.

Põhikooli lõpetades saavad meie õpilased riikliku lõputunnistuse toimetulekukooli või hoolduskooli lõpetamise kohta

Pärast põhikooli lõpetamist on õpilastel võimalus jääda kahe pikendatud  kolmele lisa-aastale, et kinnistada õpitut ja alustada tulevikku suunatult sobiva ameti või edasiõppe võimaluse otsimist. Nendel aastatel on põhirõhk praktikatundidel