Õppetöö

Õppeainetest on meie tunniplaanis emakeel, matemaatika, toimetulekuõpe, tööõpetus, muusika, kehaline kasvatus, kunst ja käeline tegevus. Õpilastel on võimalus osaleda savitöös ja kunstiteraapias õpetaja Mart Vesteri ja Merle Põlluveere käe all. Kord nädalas käiakse lähedalasuvas Põlva Keskkoolis puutööd tegemas. Koolis on ka suurepäraste võimalustega spordisaal ja rahustav tunnetustuba.
Kahel õhtul ootab õpilasi tervisliku liikumise ring ning ühel õhtul Põlva Spordikooli ujula.

Koolis töötab logopeed, kellel on kasutada hulk vahendeid, sealhulgas ka alternatiivse suhtlemise vahendid. Lapse igakülgsele arengule aitavad kaasa liikumisterapeut ja tegevusterapeut.

Põhikooli lõpetades saavad meie õpilased riikliku lõputunnistuse toimetulekukooli või hoolduskooli lõpetamise kohta

Pärast põhikooli lõpetamist on õpilastel võimalus jääda kolmele lisa-aastale, et kinnistada õpitut ja alustada tulevikku suunatult sobiva ameti või edasiõppe võimaluse otsimist. Nendel aastatel on põhirõhk praktikatundidel