Roosi rühm

Põlva Roosi Koolis töötab erirühm lasteaiaealistele lastele. Sellesse rühma ootame eelkõige lapsi, kelle areng ei ole eakohane, kel on arengu- ja liikumishäired ehk  liitpuue. Selles rühmas leiavad toetust ja arendamist autismi ilmingutega lapsed, kõnehäiretega lapsed või sünnipärase arenguhäirega lapsed.

 Oleme lähtunud põhimõttest: mida varem märgata ja abistada, seda paremad on tulemused.

Roosi Rühmas on laste arv väike, maksimaalselt 5-6 last. Laste jaoks on olemas suur rühmaruum, mis on jaotatud söögi,-mängu- ja magamisruumiks. Rühm on varustatud kaasaegsete vahenditega eri puuetega lastele. Õppimine ja mäng toimub iga lapse individuaalse arenduskava alusel – IAK. IAK koostatakse koos kõigi lapsega tegelevate spetsialistidega ja arutatakse läbi lapsevanematega.

Lasteaia lastega tegelevad lasteaia õpetajad, tugiisikud: logopeed, liikumisterapeut, eripedagoog, psühholoog. Rühmas toimuvad muusika ja kehalise kasvatuse tunnid. Lastel on võimalus osaleda savitöös ja kunstiteraapias. Koolil on massaaživann, mille mõju on võimatu mitte märgata.

Võtame vabade kohtade olemasolul vastu lapsi kogu Lõuna-Eestist.