Üritused

Ka sel õppeaastal jätkame kooli traditsiooniliste sündmuste tähistamisega, oleme tervislikud ning viibime palju õues ning kord nädalas käime ujumas.